ประวัติสมาคมฯ
ความเป็นมาของสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย
เมื่อปี พ.ศ. 2524 คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีมติและอนุมัติให้ พ.อ.(พิเศษ) เดชา กุลบุตร ขณะที่ท่านเป็นเลขาธิการสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการบริหารสมาคมกีฬาไทยกลุ่มหนึ่ง ไปก่อตั้งและขอจดทะเบียนตั้งสมาคมขึ้นมาอีก 1 สมาคม เพื่อบริหารกิจกรรมกีฬาตะกร้อโดยเฉพาะ ใช้ชื่อว่า “สมาคมตะกร้อ”
ศูนย์ฝึกมูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทย
ศูนย์ฝึกซ้อมและพัฒนาตะกร้อ
ศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นที่ฝึกซ้อม สร้างเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ตะกร้อ ยังจะเป็นศูนย์ค้นคว้า และพัฒนากีฬาชนิดนี้ในทุกด้าน
ปฎิทินการแข่งขัน
การแข่งขันที่สนับสนุนโดยสมาคมฯ
สมาคมกีฬากีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันตะกร้อภายในประเทศหลายรายการเช่น การแข่งขันตะกร้อ King’s Cup, การแข่งขันตะกร้อถ้วยมหาวชิราลงกรณ์ เป็นต้น

ประมวลภาพ

ผลงานของสมาคมและกิจกรรมที่สมาคมร่วมสนับสนุน

คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย

ประจำปี 2559 - 2563

รายชื่อผู้ฝึกสอนและนักกีฬา

รายชื่อและผลงาน
อาคารมูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทย
นอกจากเป็นที่ฝึกซ้อม สร้างเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ตะกร้อ ยังจะเป็นศูนย์ค้นคว้า และพัฒนากีฬาตะกร้อในทุกด้าน

ติดต่อสมาคม

สามารถติดต่อเราได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ : การะเกด นิลเขียว
ที่อยู่:
สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย
สำนักงาน 226 ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 282 6771  โทรสาร 02 282 6772

Address:
(THE TAKRAW ASSOCIATION OF THAILAND)
Office 226 Si Ayutthaya Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand
Tel : (662) 282 6771     Fax: (662) 282-6772

 

Email : takrawthai2011@gmail.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/thetakrawassociationofthailand/

ติดต่อเรา

ท่านสามารถส่งข้อความถึงเราได้ทันที

pay day loans